ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
1345
นาย
โชติภพ
คัมภีร์พงศ
ครู
ศธจ.นนทบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1341
นางสาว
จุติพร
เต็มยอด
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารทั่วไป | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1340
นาง
จิตตา
แสนเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศธจ.ขอนแก่น
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1339
นางสาว
มุทิกา
สุกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1338
นางสาว
มัทนา
พงษ์ไพบูลย์
นักวิชาการศึกษา
ศธภ.18 นครสวรรค์
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1337
นางสาว
นันท์นภัส
เกลื่อนกลางดอน
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.13 นครราชสีมา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1336
นางสาว
จุฑากานท์
รักสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป | สนย.สป.
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1335
นางสาว
พิชญนนท์
วงค์หาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศธจ.พะเยา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1334
นาย
กริช
ว.ศิริ
ช่างไฟฟ้า
ศธจ.หนองคาย
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1333
นาง
แก้วมะณี
เลิศสนธิ์
ครู
ศธจ.ฉะเชิงเทรา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 74
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 739 แถว